CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Elective Oral Examinations in a Semiconductor Devices Course for Computer Engineering Students

Per Lundgren (Institutionen för mikroelektronik, Fasta tillståndets elektronik)
International Journal of Engineering Education Vol. 14 (1998), 4, p. 294-299.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22578

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik, Fasta tillståndets elektronik (1997-2003)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur