CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Outcome of Multi-mode Examination in an Elective Semiconductor Physics Course

Per Lundgren (Institutionen för mikrovågselektronik)
Assessment and Evaluation in Higher Education Vol. 26 (2001), 2, p. 179-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: examination, semiconductor physicsDenna post skapades 2006-10-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågselektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur