CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frost Heave in Swedish Slab on Ground Foundations

Peter Roots ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 12-15, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 22575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur