CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air Flow and Pressure Distribution in a Ventilated Rectangular Floor.

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; S Holmberg
7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 22572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur