CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Consumption of Hybrid EDFA/Raman Amplified Systems

Lars Lundberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September 2015 - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We analyze the power consumption in hybrid EDFA/Raman amplified links along with the trade-off of span distance and the use of FEC. A simple model provides some guidelines for the choices to be made.

Nyckelord: energy-efficient fiber optical communicationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-13. Senast ändrad 2016-08-26.
CPL Pubid: 225701

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Kommunikationssystem
Fotonik

Chalmers infrastruktur