CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Long Wave Radiation Exchange in Enclosures with Building Integrated Heating

Henrik Karlsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 12-15, 2005 (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 22570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur