CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardagar 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015.

Jörgen Lundälv ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur)
Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardage 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Forskningscirklar, funktionshinder, funktionsnedsättningar, medaktörskap, ArchSafe, MSB, forskardagarDenna post skapades 2015-11-13.
CPL Pubid: 225680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur