CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic Modeling of Dynamic U-Factor

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för byggnadsfysik) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för byggnadsfysik)
Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings IX International Conference, Florida, December 5-10, 2004. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur