CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frost Heave in Swedish Slab-on-Grade

Peter Roots ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för byggnadsfysik)
Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings IX International Conference, Florida, December 5-10, 2004. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-27.
CPL Pubid: 22564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur