CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Condensation Risk within Loose Fill Insulation Due to Natural Convection

Katrin Riesner ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för byggnadsfysik) ; G.W. Mainka
9th International Conference on Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings Florida, USA (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-27.
CPL Pubid: 22563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur