CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of a multimode coplanar waveguide parametric amplifier

Michael Simoen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; C. W. S. Chang ; Philip Krantz (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jonas Bylander (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Waltraut Wustmann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; C. M. Wilson
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 118 (2015), 15, p. 154501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We characterize a Josephson parametric amplifier based on a flux-tunable quarter-wavelength resonator. The fundamental resonance frequency is ∼1 GHz, but we use higher modes of the resonator for our measurements. An on-chip tuning line allows for magnetic flux pumping of the amplifier. We investigate and compare degenerate parametric amplification, involving a single mode, and nondegenerate parametric amplification, using a pair of modes. We show that we reach quantum-limited noise performance in both cases.Denna post skapades 2015-11-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 225624

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)