CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic Analysis of Indoor Surface Hygrothermal Conditions Accounting for Thermal and Hygric Memory of the Building Component.

Kimmo Kurkinen (Institutionen för byggnadsfysik) ; Krystyna Pietrzyk (Institutionen för byggnadsfysik) ; Eva-Lotta Wentzel (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings IX International Conference, Florida, December 5-10, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-27. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur