CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 2 GHz oscillator based on a solidly mounted thin film bulk acoustic wave resonator

Martin Norling (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Johannes Enlund ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Katardjiev Ilia
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (0149-645X). Vol. 1 (2006), 1, p. 1813-1816.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2008-10-09.
CPL Pubid: 22561

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Piezoelectric and ferroelectric device technologies for microwave oscillators