CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 3rd International Conference on Chemical Looping 2014

Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; B. Epple ; J. Adanez ; J. Yan
Applied Energy (0306-2619). Vol. 157 (2015), p. 285-287.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-11-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 225601

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur