CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circuit model of a SiGe HBT flip-chip mounted onto a silicon carrier

Martin Norling (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium p. 377-380. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2008-10-09.
CPL Pubid: 22560

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Piezoelectric and ferroelectric device technologies for microwave oscillators