CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1.27 µm Metamorphic InGaAs Quantum Well Lasers on GaAs Substrates.

Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letters Vol. 42 (2006), 12, p. 691-693.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-27.
CPL Pubid: 22558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Halvledarfysik
Fotonik

Chalmers infrastruktur