CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MODELING EVOLUTION OF ANISOTROPY IN PEARLITIC STEEL DURING COLD WORKING

Knut Andreas Meyer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proceedings of the NSCM28 p. 111-114. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Simulated evolution of anisotropy by reorientation of cementite lamellae in pearlitic steel is compared to experimental data. The modeling of reorientation and the homogenization of the yield function are discussedDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-11. Senast ändrad 2015-11-11.
CPL Pubid: 225574