CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MODELING EVOLUTION OF ANISOTROPY IN PEARLITIC STEEL DURING COLD WORKING

Knut Andreas Meyer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proceedings of the NSCM28 p. 111-114. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Simulated evolution of anisotropy by reorientation of cementite lamellae in pearlitic steel is compared to experimental data. The modeling of reorientation and the homogenization of the yield function are discussedDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-11. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 225574

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur