CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediate Turbine Duct Design and Optimization

Fredrik Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; M Nilsson
25th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: optimization, response surface, turbine ductDenna post skapades 2006-09-26. Senast ändrad 2015-12-01.
CPL Pubid: 22556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Flow Control and Shape Optimization of Intermediate Turbine Ducts for Turbofan Engines