CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Svenska byggare innoverar

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
: External organization, 2006. ISBN: 91-976495-0-3.- 33 s.
[Rapport]

Nyckelord: construction, innovation, services, Sweden, survey


Publisher: Svenska byggbranschens utvecklingsfond Place of publication: StockholmDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 22551

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur