CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Competitive Freshness Algorithms for Wait-free Data Objects

Peter Damaschke (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Phuong Ha (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Proceedings of the 12th European Conference on Parallel Computing (EURO-PAR '06), LNCS, Springer Verlag, Vol. 4128 (2006), p. 811-820.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concurrent Data-Structures, wait-free, freshness of value, one-way trading, online searchDenna post skapades 2006-09-22. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 22547

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur