CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Conduction in Nanostructured SiC

Eleni Ziambaras (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 65 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-22. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 22544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-01-20
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 04:38