CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

gm/IDS-related MOSFET Modelling for Analog Circuit Design

Roger Malmberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Lena Peterson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Swedish System-on-Chip Conference Vol. SSoCC (2006), 2006,
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur