CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrogen chemistry in rotary kiln flames: Impact of mixing rate and temperature at high air to fuel ratios

Rikard Edland (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Nordic Flame Days 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-06. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 225415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kinetik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


NOx Formation in Rotary Kilns for Iron Ore Pelletization