CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Technology Development Center Activities during 2014

Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Bhushan Billade (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Karl-Åke Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Lars Petterson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Christophe Granet ; Mark Bowen ; Alex Dunnin
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2014 Annual Report p. 300-303. (2015)
[Kapitel]

In: International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2014 Annual Report, edited by K. D. Baver, D. Behrend, and K. L. Armstrong, NASA/TP-2015-217532, 2015.Denna post skapades 2015-11-06. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 225408

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fysik
Geovetenskap och miljövetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium