CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Analysis Center Activities during 2014

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Thomas Hobiger (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Löfgren (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Niko Kareinen (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2014 Annual Report p. 252-255. (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: VLBI, local tie, GNSS-R, ocean loading, gravimetryDenna post skapades 2015-11-06. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 225406

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fysik
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium