CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The information gap between design engineering and materials supply systems design

Eva Johansson (Institutionen för logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för logistik och transport)
International Journal of Production Research (1366-588X). Vol. 42 (2004), 17, p. 3787 - 3801.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 2254

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Materials supply systems design during product development projects