CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

gm/ID-related MOSFET modeling for analog circuit design

Roger Malmberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Lena Peterson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
European Workshop on Microelectronics Education p. 51-54. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 22539

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur