CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reliable Diagnostics of HV Transformer Insulation for Safety Assurance of Power Transmission System, REDIATOOL – a European Research Project

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Lennart Karlsson ; Stefan Tenbohlen ; Claus Neumann ; Hanna Moscicka-Grzesiak ; Antoni Filipowski ; Lech Tatarski
Cigré 2006, paper D1-207 (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: power transformer, diagnostic method, dielectric response, measurements, moisture, evaluationDenna post skapades 2006-09-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur