CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tread pattern \& road surface

Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Polymer Tyre Asia Vol. 6 (2015), 5, p. 84--85.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: interview, rolling resistance, rolling noiseDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-06. Senast ändrad 2016-06-02.
CPL Pubid: 225345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Akustik

Chalmers infrastruktur