CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field experiences with measurements of dielectric response in frequency domain for power transformer diagnostics

Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Chandima Ekanayake (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Krzysztof Walczak ; Belen Garcia ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on Power Delivery (0885-8977). Vol. 21 (2006), 2, p. 681-688.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Field measurements, frequency domain spectroscopy, oil-paper insulation, transformer diagnostics, water contentDenna post skapades 2006-09-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur