CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Spectroscopy Measurements on Power Transformers – Field Experiences

Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Aleksander Bartnicki (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Chandima Ekanayake (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring and Diagnostics (CMD2006), Changwon, Korea, April 2-5, 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 22533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur