CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the use of Product Data in the Design of the Materials Supply System

Eva Johansson (Institutionen för logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för logistik och transport)
Journal of Manufacturing Technology Management (1741-038x). Vol. 15 (2004), 7, p. 641-650.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Materials supply systems design during product development projects