CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisational capabilities and the long-term survival of new technology-based firms

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management)
European Business Review (0955-534X). Vol. 28 (2016), 3, p. 312-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-11-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 225275