CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical functionalization of wet-spun cellulose fibers through different grades of carbon black

Joraine Rössler (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Materials for Tomorrow 2015 p. Nr 14. (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-04. Senast ändrad 2015-11-06.
CPL Pubid: 225258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Pappers-, massa- och fiberteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur