CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First-principles calculations on the atomic and electronic structure of kappa-Al2O3

Yashar Yourdshahyan (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Lennart Bengtsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 56 (1997), p. 8553.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2007-11-15.
CPL Pubid: 22524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur