CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of Alternate Fuels for Use on Pilot Boats

Lenka Chladova (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 97 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-03. Senast ändrad 2015-11-03.
CPL Pubid: 225221

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Mekanisk energiteknik
Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik
Annan maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 14:149