CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

D-RAIL – konsten att inte spåra ur

En sammanfattning av de viktigaste resultaten från ett europeiskt forskningsprojekt

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Björn Paulsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 22 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-11-03. Senast ändrad 2015-11-03.
CPL Pubid: 225220

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Infrastrukturteknik
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)