CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drift waves in advanced tokamak plasmas

M. Ansar Mahmood (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Drift waves, linear instabilities, tokamaksDenna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 22522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Electron drift waves in an advanced tokamak plasma


Unstable ion-temperature-gradient modes in an advanced tokamak plasma


Examination

Datum: 2006-10-12
Tid: 13:00
Lokal: 13:00 Sal EA, Hörsalsvägen 11, Chalmers