CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for Evaluation of Manual Work Using Synchronised Video Recordings and Physiological Measurements

Mikael Forsman (Institutionen för människa tekniksystem) ; Gert-Åke Hansson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Paul Asterland ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Applied Ergonomics (0003-6870). Vol. 33 (2002), 6, p. 533 – 540.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2252

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur