CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron drift waves in an advanced tokamak plasma

M. Ansar Mahmood (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Tariq Rafiq ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Physica Scripta Vol. 73 (2006), p. 648.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Drift waves, linear instabilities, tokamaksDenna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 22518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Drift waves in advanced tokamak plasmas


Microinstabilities in Advanced Tokamak and Stellarator Geometries