CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A combined electromagnetic and heat transfer model for heating of foods in microwave combination ovens

Birgitta Wäppling-Raaholt (Institutionen för elektromagnetik ; Institutionen för signaler och system) ; Niko Scheerlinck ; Eva Balsa-Canto ; Sheila Galt (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Thomas Ohlsson
The Journal of microwave power and electromagnetic energy (0832-7823). Vol. 37 (2002), 2, p. 97-111.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

http://www.jmpee.org/JMPEE_PDFs/37-2_bl/JMPEE-Vol37-Pg97-Wappling-Raaholt.pdf

Nyckelord: numerical modelling, electromagnetic modelling, microwave heating, model food,Denna post skapades 2015-10-31.
CPL Pubid: 225113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik (1900-2004)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik och elektronik
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Applications of Microwave Heating of Foods