CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency-Comb Regeneration for Self-Homodyne Superchannels

Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Attila Fülöp (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 p. paper We.3.6.2. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We demonstrate frequency-comb regeneration from two received unmodulated carriers using a parametric mixer. For 10 dB optical signal-to-noise ratio of the unmodulated carriers, up to 60 carriers are generated without linewidth degradation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 225112

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)