CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orthography Engineering in Grammatical Framework

Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Grammar Engineering Across Frameworks p. 33-40. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-10-30.
CPL Pubid: 225086

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)