CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Operator training for the Swedish Aggregates Industry

Gauti Asbjörnsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Erik Hulthén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
14th European Symposium on Comminution and Classification (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-30. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 225064

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur