CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On controlled natural languages: Properties and prospects

Adam Wyner ; Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Guntis Barzdins ; Danica Damljanovic ; Brian Davis ; Norbert Fuchs ; Stefan Hoefler ; Ken Jones ; Kaarel Kaljurand ; Tobias Kuhn ; Martin Luts ; Jonathan Pool ; Mike Rosner ; Rolf Schwitter ; John Sowa
Controlled Natural Language p. 281-289. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-10-30.
CPL Pubid: 225063

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)