CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shared Ontology for Knowledge Management

Atanas Kiryakov ; Borislav Popov ; Ilian Kitchukov ; Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Semantic Knowledge Management p. 61-83. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-10-30.
CPL Pubid: 225062

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)