CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-occurrence and ranking of entities based on semantic annotation

Borislav Popov ; Atanas Kiryakov ; Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Danail Kozhuharov
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (1744-2621). Vol. 3 (2008), 1, p. 21-36.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-30.
CPL Pubid: 225061

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorlingvistik

Chalmers infrastruktur