CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visual Haskell: a full-featured Haskell development environment

Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Simon Marlow
Proceedings of the 2005 ACM SIGPLAN workshop on Haskell p. 5-16. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-10-30.
CPL Pubid: 225060

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur