CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of methylamine on α-Al203(0001) and α-Cr203(0001)

Øyvind Borck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 22506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 8