CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GF Eclipse Plugin: an IDE for grammar development in GF

John J. Camilleri (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
EAMT p. 94-94. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2015-10-30. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 225059

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorlingvistik

Chalmers infrastruktur